วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Do you know? น้ำหนักแมว

Do you know?
-หากแมวขนาด 4กิโลกรัม มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1กิโลกรัม จะเทียบเท่ากับคนที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 16กิโลกรัม

-หากสุนัขขนาด 10 กิโลกรัม มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม จะเทียบเท่ากับคนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 7 กิโลกรัม

ซึ่งจากการเปรียบเทียบจะเห็นภาพได้ชัดเจนว่า
สุนัขและแมวที่อ้วนขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเลยแม้แต่น้อย