วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รอบการผสมพันธุ์ของแมว

สาระน่ารู้เรื่องแมว กับบ้านแมว kissy cats

ตอน การผสมพันธุ์ของแมว(ฉบับเพิ่มเติม)
สาระน่ารู้เรื่องแมว กับบ้านแมว kissy cats

ตอน การผสมพันธุ์ของแมว(ฉบับเพิ่มเติม)

แสงมีอิทธิพลต่อการฮีทของแมว
ประเทศไทย  ตั้งอยู่ในเขตร้อน ความแตกต่างของฤดูการและแสงมีน้อย หรือพูดง่ายๆๆว่า ประเทศไทยแสงจ้า ตลอดทั้งปี(เมืองไทย แดดแรงทุกฤดู อากาศร้อน-ร้อนมาก-ร้อนวัวตายควายล้ม)

ซึ่งส่งผลให้แมวในบ้านเราสามารถฮีทได้ทั้งปี

ทั้งนี้แมวจะฮีทหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนในรับไข่

ซึ่งตรงนี้ถ้าแมวตัวเมียมีอารมณ์ฮอร์โมนพุ่งพร่านก็จะยอมให้ตัวผู้ทับ  แต่ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่ฮีท ก็ไม่ยอมให้ทับ ส่วนตัวผู้จะตอบสนองต่อการฮีทของตัวเมีย

รอบการฮีทของแมว
มีระยะเวลาประมาณ 2-4เดือน
แมวฮีท ประมาณ 7-14วัน
และหยุดฮีท 7-14วัน
หากยังไม่ได้รับการผสม ก็จะวนกลับมาฮีทแบบนี้เรื่อยๆๆๆ จนกว่าจะท้องหรือจนกว่าจะหมดรอบ

ชอบกดlike ใช่กดแชร์คนเขียนมีกำลังใจ

เขียนโดย บ้านแมว kissy cats