วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

การถ่ายพยาธิ ในแมว

การถ่ายพยาธิ ในแมว 


สำหรับลูกแมว เริ่มถ่ายพยาธิครั้งแรก เมื่อแมวอายุ 4 - 8 สัปดาห์
ถ้าในลูกแมว อายุไม่เกิน 2 เดือน ใช้ยาถ่ายพยาธิ ชนิดน้ำ Parax (พาแรค)

(Parax  : ยาถ่ายพยาธิตัวกลมแบบน้ำสำหรับลูกสัตว์อายุน้อย สำหรับถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิเข็มหมุด พยาธิปากขอ)

ขนาดการใช้ : 0.20 ซีซี ต่อน้ำหนักแมว 1 กิโลกรัม
หาซื้อได้ตามร้านขายยา หรือ คลินิค/โรงพยาบาลสัตว์

สำหรับแมวโต (อายุ 2 เดือนขึ้นไป)


ในแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ใช้ Drontal Cat (ดรอนทัล)  สำหรับแมว ชนิดเม็ด เป็นยาถ่ายพยาธิชนิดรวมสำหรับแมวโดยเฉพาะ จะครอบคลุมกว่า พาแรค

เลี้ยงระบบ ปิด :  ทุก 6 เดือน / 1ครั้ง
เลี้ยงระบบ เปิด : ทุก 3 เดือน / 1 ครั้ง

ข้อควรระวัง
-ไม่ควรให้ในลูกแมวที่อายุน้อยกว่า 6 สัปดาห์
-ไม่ควรให้ในแมวท้อง
พยาธิในสัตว์เลี้ยงเกิดได้จากหลายช่องทาง
- ติดจากแม่สู่ลูก
-สิ่งแวดล้อม
-สัตว์ฟันแทะ
-กินเนื้อสัตว์ดิบ
-หมัด