วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อแมวได้รับสารพิษ

สาระน่ารู้เรื่องแมว  กับบ้านแมว kissy cats

ตอน การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อแมวได้รับสารพิษหลักการเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลกรณีที่แมวได้รับสารพิษก็คือ  ช่วยลดและยับยั้งการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายให้ได้มากที่สุด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- กรณีที่โดนสารพิษบริเวณผิวหนัง ให้รีบล้าง-ฟอกแชมพู บริเวณที่สัมผัสและบริเวณใกล้เคียง  หลายๆๆรอบ
-กรณีที่โดนสารพิษบริเวณตา ให้ใช้น้ำเกลือล้าง(สำหรับล้างแผล)หรือน้ำสะอาด ล้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดหรือละลายความเข้มข้นของสารพิษที่เข้าตา

**สารพิษแต่ละประเภทออกฤทธิ์ไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารพิษที่ได้รับเข้าไปด้วยคะ**

กรณีที่กิน/เลีย สารพิษเข้าไป
ถ้าเป็นสารพิษประเภท กรด – เบส/ด่าง  กรดเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน  สารพิษประเภทนี้จะกัดทำลายเนี้อเยื่อ
วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-ห้าม....ทำให้อาเจียน
-เจือจางและลดฤทธิ์การกัดทำลาย  กินน้ำ-นม
-เคลือบกระเพาะอาหาร ลดการดูดซึมของกรด กินยาเคลือบกระเพาะอาหาร น้ำมันพืช
-รีบพาไปโรงพยาบาลทันที
แต่ถ้าสารพิษที่ได้รับ ไม่ใช้สารพิษประเภท ประเภท กรด – เบส/ด่าง  การทำให้อาเจียนจะช่วยลดปริมาณสารพิษ และดูดซับสารพิษด้วยการให้กิน ยาเม็ดผงถ่าน อุลตราคาร์บอน  Activated charcoal
กรณีทำให้อาเจียนจะได้ผลต้องทำทันทีภายใน 30 นาที แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง เพราะถ้าหลังจากนี้ สารพิษจะได้รับการดูดซึมไปแล้ว

หรือถ้ายังไม่ทราบชนิดของสารพิษ ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด  และรีบพาไปโรงพยาบาลโดยด่วน

การพาแมวไปหาหมอคือวิธีการที่ดีที่สุด เพราะสารพิษบางตัวต้องให้น้ำเกลือเพื่อถ่ายพิษออก การพาแมวไปหาหมอเพื่อให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้อง และทันท่วงที

วิธีการที่กล่าวมาเป็นเพียงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น!!

ชอบกด like ใช่กด แชร์ คนเขียนมีกำลังใจนะคะ

เขียนโดย บ้านแมว kissy cats
ช่องทางการติดต่อ
ID line : num-noo
เฟสบุคแฟนเพจ : บ้านแมว Kissy Cats
อินสตาแกรม : kissy_cats_home