วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

การผสมพันธ์ในลักษณะเลือดชิด InbreedingInbreeding
          การผสมพันธุ์สัตว์ ที่คู่ผสมพันธุ์ มีความสัมพันธ์ทางพันธุ์กรรม หรือจะเรียกอีกแบบว่า 
"การผสมพันธุ์แบบเลือดชิด" คือการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่เป็นเครือญาติิกัน
ยกตัวอย่างเช่น
-การผสมพันธุ์กันระหว่าง  สัตว์ที่เป็น พี่  กับ น้อง
-การผสมพันธุ์กันระหว่าง  สัตว์ที่เป็น พ่อ กับ ลูก
-การผสมพันธุ์กันระหว่าง  สัตว์ที่เป็น แม่ กับ ลูก

ยกตัวอย่างในแมว


การผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มาจากสายเลือดเดียวกัน (Inbreeding)

กาีรผสมแบบเลือดชิดจะคงไว้ซึ่งลักษณะที่เด่นทางภายนอกของแมวเอาไว้ ทำให้เราสามารถคาดเดาีลักษณะภายนอกของลูกแมวได้  แต่ในอีกด้านหนึ่งการผสมพันธุ์แบบนี้จะก่อให้เกิดปัญหาความบกพร่องทางพันธุกรรมทำให้เกิดความพิการในส่วนต่างๆของร่างกายได้ แคระแก็น อ่อนแอและไม่มีความทนทานต่อโรค หรือบางทีตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตตายในระหว่างตั้งครรภ์ หรือแท้งนั่นเอง เกิดความบกพร่องทางประสาท ไม่มีไหวพริบ โง่ดื้อ ตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในกรณีนี้ ถึงแม้จะอยู่รอดและสามารถเจริญเติบโตได้แต่ส่วนใหญ่จะมีอายุสั้นกว่าแมวปกติ อ่อนแอ ติดเชื้อง่าย ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ

การผสมแบบเลือดชิดบางทีผลออกมาภายนอกอาจจะดูเหมือนแมวปกติทั่วไป และไม่ได้พิการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ผลของการผสมแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับ Specie's Genetic ของแมวตัวนั้น กล่าวคืือถ้าเรานำแมวตัวนั้นไปผสมพันธุ์ต่อไป เรื่อยๆ ความพิการจะเกิดให้เห็นได้ ในรุ่นถัดไป


ดังนั้น แมวที่เกิดจากการผสมในสายเลือดเดียวกันไม่ควรได้รับการขยายพันธุ์ หรือผสมพันธุ์ต่อๆไปอีก
และหากผู้เพาะเลี้ยงได้จำหน่ายแจกจ่ายแมวออกไป ขอให้ทำความเข้าใจกับผู้ที่รับแมวตัวนั้นไปเลี้ยงต่อด้วยว่า แมวตัวนั้นๆเป็นแมวที่เกิดจากการทำ Inbreed อย่าได้ทำการผสมพันธุ์ หรือขยายพันธุ์

การผสมพันธุ์กันเองมักจะเกิดได้ ถ้าหากเรานำพ่อ แม่ และลูกแมว เลี้ยงแบบรวมกัน ให้อยู่ด้วยกัน โดยที่ไม่ได้แยก วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือผู้เลี้ยงควรทำการแยกพ่อ แม่ ลูกและพี่น้องออกจากกันเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สิ่งที่ทำให้ลูกแมวที่เกิดจาก"การผสมแบบเลือดชิด"พิการ คือยีนที่ได้รับจาก พ่อและแม่ จะอธิบายแบบง่ายๆนะค่ะ


ยกตัวอย่างในกรณีที่แม่แมว และพ่อแมวไม่ได้ มีความสัมพันธุ์ทางพันธุ์กรรม (ไม่ได้เป็นญาติกัน)

แหล่งอ้างอิง:วิกิพีเดีย